Ratan stolica za ljuljanje odabir materijala
- Nov 16, 2015 -

Mnoge različite vrste vinove loze, poznat tamo su 600 vrsta, među njima, Bali ratan, crvena vina, Sha Teng, Ba Danteng se najčešće koristi. U ovom trenutku možemo napraviti trske ratan trska se uglavnom koristi u Ba Danteng, PCT i Sha vinove loze. TENG Ba Danteng i pijeska debljina sloja, je proizvodnja trske kosti dobar materijal; vino u vrlo dobru, je proizvodnja cvijet osnovne sirovine.